MT,V05_02,V12_01,V06_01,V12_02,V06_10
1,0,1,2,3,6
2,1,0,2,99,99
3,1,1,0,1,5
4,1,2,1,1,6
5,1,2,1,1,99
6,1,2,2,1,6
7,1,2,2,1,50
8,1,2,3,1,6
9,1,2,3,1,7
10,1,2,3,1,99
11,1,2,3,2,4
12,1,2,3,2,99
13,1,3,2,0,6
14,1,3,2,3,6
15,1,3,3,1,99
16,1,3,99,99,6
17,1,5,3,0,5
18,1,99,0,99,99
19,1,99,99,99,6
20,2,0,51,1,6
21,2,1,2,1,2
22,2,1,2,1,6
23,2,1,2,1,99
24,2,1,2,2,3
25,2,1,2,2,6
26,2,1,2,3,2
27,2,1,2,8,2
28,2,1,2,99,2
29,2,1,2,99,99
30,2,1,3,1,2
31,2,1,3,1,6
32,2,1,3,1,99
33,2,1,3,99,2
34,2,1,3,99,6
35,2,1,3,99,99
36,2,2,0,1,6
37,2,2,0,2,6
38,2,2,0,3,6
39,2,2,1,1,99
40,2,2,2,0,5
41,2,2,2,0,7
42,2,2,2,1,6
43,2,2,2,1,7
44,2,2,2,1,99
45,2,2,2,2,6
46,2,2,2,2,7
47,2,2,2,2,99
48,2,2,2,3,6
49,2,2,2,3,7
50,2,2,2,4,6
51,2,2,2,5,6
52,2,2,3,1,99
53,2,3,0,0,5
54,2,3,0,0,6
55,2,3,0,0,99
56,2,3,0,1,0
57,2,3,0,1,6
58,2,3,0,1,7
59,2,3,0,1,99
60,2,3,0,2,6
61,2,3,0,2,7
62,2,3,0,3,6
63,2,3,0,3,7
64,2,3,0,4,6
65,2,3,0,4,7
66,2,3,0,5,6
67,2,3,1,1,6
68,2,3,1,3,5
69,2,3,2,0,5
70,2,3,2,0,6
71,2,3,2,0,7
72,2,3,2,0,8
73,2,3,2,0,99
74,2,3,2,1,0
75,2,3,2,1,2
76,2,3,2,1,3
77,2,3,2,1,4
78,2,3,2,1,5
79,2,3,2,1,6
80,2,3,2,1,7
81,2,3,2,1,8
82,2,3,2,1,9
83,2,3,2,1,11
84,2,3,2,1,99
85,2,3,2,2,0
86,2,3,2,2,3
87,2,3,2,2,5
88,2,3,2,2,6
89,2,3,2,2,7
90,2,3,2,2,51
91,2,3,2,2,99
92,2,3,2,3,0
93,2,3,2,3,4
94,2,3,2,3,5
95,2,3,2,3,6
96,2,3,2,3,7
97,2,3,2,3,99
98,2,3,2,4,0
99,2,3,2,4,5
100,2,3,2,4,6
101,2,3,2,5,5
102,2,3,2,5,6
103,2,3,2,5,7
104,2,3,2,6,6
105,2,3,2,6,7
106,2,3,2,7,6
107,2,3,3,1,6
108,2,3,3,1,7
109,2,3,3,1,99
110,2,3,3,3,2
111,2,3,3,3,7
112,2,3,3,4,99
113,2,3,7,1,6
114,2,3,7,1,99
115,2,3,50,1,6
116,2,3,50,3,6
117,2,3,50,4,6
118,2,3,51,3,99
119,2,3,52,2,51
120,2,3,99,1,5
121,2,3,99,1,7
122,2,3,99,1,99
123,2,4,2,0,6
124,2,4,2,1,6
125,2,4,2,2,6
126,2,4,2,3,5
127,2,4,2,3,6
128,2,4,2,4,3
129,2,4,2,4,6
130,2,99,3,1,99
131,2,99,51,0,4
132,3,0,3,99,99
133,3,0,51,2,4
134,3,2,1,3,99
135,3,2,2,1,7
136,3,3,3,2,5
137,3,3,3,2,6
138,4,2,0,2,99
139,5,2,1,1,6
140,6,2,0,1,7
141,9,3,3,2,99
142,14,2,1,1,99
143,99,0,99,1,99
144,99,1,2,99,2
145,99,3,2,1,99
146,99,3,3,1,99
147,2,3,1,3,6
148,3,4,2,3,6
149,3,3,2,1,6
150,2,3,52,1,6
151,4,4,4,3,0
155,2,3,3,3,6
156,2,2,2,5,7
157,2,3,2,5,99
158,2,3,52,2,6
159,3,99,2,2,6
160,3,3,2,2,6