MT,V05_02,V12_01,V06_01,V12_02
1,9,3,3,2
2,3,3,3,2
3,1,5,3,0
4,1,2,3,2
5,14,2,1,1
6,1,2,3,1
7,1,2,1,1
8,3,2,2,1
9,2,2,0,1
10,2,2,0,3
11,4,2,0,2
12,2,2,0,2
13,2,4,2,2
14,2,4,2,4
15,2,3,2,7
16,2,3,2,0
17,2,3,2,5
18,2,3,2,6
19,2,3,2,2
20,2,3,2,4
21,2,4,2,3
22,2,3,2,3
23,2,2,2,0
24,2,2,2,2
25,2,2,2,1
26,2,2,2,5
27,2,2,2,3
28,2,2,2,4
29,2,1,2,8
30,1,3,2,3
31,1,1,0,1
32,2,1,3,1
33,2,3,0,4
34,2,3,0,0
35,2,3,0,2
36,2,3,0,5
37,2,3,0,3
38,2,3,3,1
39,2,3,7,1
40,2,3,2,1
41,2,3,0,1
42,2,3,1,1
43,2,1,2,1
44,1,2,2,1
45,2,1,2,2
46,1,2,2,3
47,1,2,2,2
48,1,1,9,1
49,1,0,3,1
50,1,1,2,1
51,1,1,7,1
52,4,1,9,1
53,2,2,3,1
54,4,2,1,1
55,6,2,0,1
56,4,0,0,1
57,2,2,1,1
59,6,3,3,2
60,4,3,3,2
61,0,2,3,2
62,2,1,9,2
63,2,2,3,4
64,1,2,0,2
65,1,1,0,2
66,1,3,0,8
67,1,1,0,8
68,4,0,0,8
69,2,3,51,3
70,2,3,50,3
71,2,3,3,4
72,2,3,3,3
73,2,1,2,99
74,3,2,1,3
77,99,3,2,1
78,99,3,3,1
79,99,0,99,1
81,99,1,2,99
83,1,3,99,99
84,1,99,99,99
85,1,0,2,99
86,1,99,0,99
87,2,99,3,1
88,2,99,51,0
89,2,1,3,99
90,2,0,51,1
91,2,3,99,1
92,5,2,1,1
93,2,3,50,4
94,2,4,2,0
95,2,3,1,3
96,3,0,51,2
97,3,0,3,99
98,1,3,3,1
99,2,3,50,1
100,0,1,2,3
101,7,3,51,1
102,4,3,2,2
103,1,2,3,0
104,1,3,2,0
105,4,2,3,2
106,2,3,9,2
107,2,1,2,3
108,2,4,2,1
109,1,1,7,2
110,2,2,1,0
111,2,2,3,2
112,1,2,7,1
113,2,2,7,1
114,1,2,3,4
115,2,3,52,2
117,3,4,2,3
118,3,3,2,1
119,4,4,4,3
120,2,3,52,1
121,3,99,2,2
122,3,3,2,2